19.06.2012 Wyższe odszkodowania z OC

11 czerwca Polska, dostosowując się do wymagań Unii Europejskiej, podniosła wysokość minimalnych sum gwarancyjnych - maksymalnego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC.
Za szkody na mieniu (zniszczony samochód) Ubezpieczyciele będą więc mogli wypłacić maksymalnie 1 mln euro, a nie jak dotychczas 500 tys. Za szkody osobowe (utrata zdrowia lub życia) można będzie otrzymać odszkodowanie w wysokości 5 mln euro, dokładnie 2 razy więcej niż przed zmianą.

Czy zmiana na wpłynie na wysokość składek OC? Co do tego zdania są podzielone.