18.11.2013 Wielka zmiana w PZU. W Lublinie startuje nowy system informatyczny

PZU rozpoczyna pilotaż jednego z najnowocześniejszych na świecie systemu do obsługi polis. Lublin jest pierwszym miastem, które z niego skorzysta.

To oznacza, że lubelscy klienci PZU najwcześniej odczują pozytywne zmiany wprowadzenia nowego systemu. Krótszy będzie czas zawarcia ubezpieczenia i obsługa klientów.

- Korzyści z nowego systemu odczują przede wszystkim klienci PZU oraz agenci, którzy są głównym kanałem sprzedażowym firmy. Oferta będzie bardziej elastyczna, zawieranie umów będzie szybsze, a posprzedażowa obsługa umów wygodniejsza. Dzięki przejściu na elektroniczny obieg danych i dokumentów wewnątrz firmy przyspieszy się tempo obsługi zapytań i wniosków klientów – mówi Rafał Grodzicki, członek zarządu PZU Życie SA i członek komitetu sterującego projektem.

- Jestem dumny, że do pilotażu wybrano Lublin. PZU ma tu dobre doświadczenia z prowadzonych wcześniej pilotaży. Zawsze realizowały one założony cel i dostarczały wartościowych informacji. W Lublinie mamy sprawnie funkcjonujące docelowe struktury organizacyjne PZU oraz zaangażowaną i otwartą na zmiany kadrę – dodaje Jacek Weremczuk, dyrektor oddziału regionalnego w Lublinie.

Najwyższy czas na zmianę

Funkcjonujący od 17 lat produktowy system informatyczny nie przystaje do ambicji określonych w strategii PZU i konkurencyjnego rynku finansowo-ubezpieczeniowego. Uniemożliwia szybką reakcję na zmiany na rynku i w produktach, utrudnia efektywne zarządzanie relacjami z klientem i upraszczanie procesów. System osiągnął szczyt możliwości i bez zmiany PZU nie mógłby wykonać kolejnego kroku w kierunku nowoczesnej firmy zorientowanej na potrzeby klienta.

Platforma Everest to nowoczesne narzędzie technologiczno-biznesowe, które wspiera sprzedaż, obsługę, rozliczenia, pracę pracowników PZU oraz pracę podmiotów zewnętrznych (np. agentów). Główne funkcjonalności nowego systemu to: ofertowanie i sprzedaż, generowanie dokumentów, wznowienie polis, dokonywanie zmian na polisach, obsługa płatności, raportowanie itd.

Mały i duży pilotaż

Pilotaż Everestu odbędzie się w dwóch etapach. Pierwsza część to tzw. „mały pilotaż”. PZU udostępni Everest ok. 70 agentom wyłącznym i 30 pracownikom PZU z Lublina. Sprawdzi, jak system działa w małej skali, w realnych warunkach biznesowych, zweryfikuje założenia projektu. Tę część pilotażu PZU zrealizuje od 18 listopada do końca grudnia tego roku.

W drugiej części, tzw. „dużym pilotażu”, PZU udostępni Everest wszystkim agentom wyłącznym i oddziałom sprzedażowym PZU w sieci lubelskiej i podkarpackiej. Na tym etapie wdroży system dla około 900 agentów i pracowników oddziałów.

Ta część udostępnienia ma zweryfikować działanie systemu w dużej skali. PZU sprawdzi funkcjonowanie nowych procesów, poprawność planu wdrożenia nowego systemu w całym kraju i przygotowanie użytkowników. Duży pilotaż da możliwość monitorowania i analizowania wskaźników biznesowych. Rozpocznie się 13 stycznia a zakończy w lutym 2014 roku.

Jakie polisy w nowym systemie

Wdrożenie platformy Everest podzielono na 3 fazy. To przyniesie szybkie korzyści biznesowe z jednoczesnym minimum ryzyka. Do końca 2014 roku PZU wprowadzi do systemu produkty komunikacyjne, mieszkaniowe oraz niektóre majątkowe. Pozostałe, które oferuje klientowi indywidualnemu oraz MŚP uruchomi od początku 2015 roku. W 2016 roku wprowadzi produkty dla klientów korporacyjnych.

Pełne wdrożenie nowego systemu polisowego planowane jest do połowy 2016 roku.