13.01.2012 Korzystne zmiany w OC

Jak podaje "Rzeczpospolita", już za miesiąc wejdą w życie nowe przepisy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC. Eksperci wieszczą, że zmiana ta sprawi, że OC będzie można kupić taniej.

Od lutego ubezpieczyciele będą zobowiązani do informowania ubezpieczonego o zbliżającej się dacie automatycznego przedłużenia polisy. Równocześnie będą musieli podać wysokość składki ubezpieczeniowej na kolejny rok. Obecnie, jeśli ubezpieczający zapomni o wypowiedzeniu polisy i zawrze nową jest zmuszony do opłacenia podwójnej składki. Informowanie o zbliżającej się dacie wygaśnięcia polisy i wysokości nowej składki może skutkować wzrostem konkurencji na rynku polis OC.

Od lutego również zmienią się zobowiązania kierowcy, który z braku wypowiedzenia polisy i zawarcia nowej w innej firmie ma podwójne ubezpieczenie OC. Dotychczas kierowca taki musiał opłacić podwójne składki za cały rok. Od nowego miesiąca może wypowiedzieć "starą" umowę w dowolnym momencie i uiścić opłatę jedynie za "wykorzystany" okres, a nie za cały rok.

źródło: Rzeczpospolita