10.07.2012 Szybkie ścieżki likwidacji sprawdzają się po burzach

W gorącym i burzowym pierwszym tygodniu lipca klienci WARTY zgłaszali dziennie o około 60 proc. więcej szkód niż zwykle. Towarzystwo szacuje, że w ubezpieczeniach mienia około 40-45 proc. szkód zostanie zlikwidowanych w trybie uproszczonym, czyli bez oględzin rzeczoznawcy.

Ponad 1400 szkód dziennie zgłaszali klienci WARTY w pierwszym tygodniu lipca, w którym przez Polskę przetaczały się letnie burze. - To około 60 proc. więcej zgłoszeń niż przeciętnie w drugim kwartale tego roku – podaje Adam Fulneczek, dyrektor Departamentu Strategii Likwidacji Szkód w WARCIE. Dodaje, że w ubiegłym tygodniu najwięcej, bo ponad 3500 szkód, zgłoszono z ubezpieczeń komunikacyjnych, przy czym było to o około 30 proc. więcej niż zwykle.

- Największy wzrost, bo ponad 250 proc., obserwujemy w ubezpieczeniach mienia. Klienci zgłaszają nam uszkodzenia spowodowane przez wiatr, grad czy przypadki zalania – mówi Adam Fulneczek.

Szybka reakcja

WARTA na bieżąco analizuje sytuację pogodową i w miarę potrzeb zwiększa obsadę telefonicznego Centrum Alarmowego WARTY oraz liczbę rzeczoznawców w rejonach dotkniętych żywiołami.

- Dodatkowych rzeczoznawców skierowaliśmy m.in. na teren województwa śląskiego w związku z gradobiciem i bardzo poszkodowanego przez żywioły Bisztynka (woj. warmińsko-mazurskie) – wylicza Adam Fulneczek. Przypomina, że aby zgłosić szkodę nie trzeba przychodzić do placówek WARTY.

Wszystkie rodzaje szkód (komunikacyjne, mieszkaniowe, firm czy osobowe) można zgłosić telefonicznie pod numerem 801 311 311 lub przez Internet, korzystając ze specjalnego formularza umieszczonego na stronie www.warta.pl. W obu przypadkach sprawy trafiają do profesjonalnych likwidatorów, którzy na bieżąco podejmują decyzję o trybie likwidacji szkody. W przypadku zgłoszenia on-line dokładny opis szkód i dołączone przez klienta zdjęcia zniszczeń ułatwiają im szybkie decyzje.

Uproszczone procedury

Tam gdzie to możliwe, w prostych sprawach, WARTA nie wysyła rzeczoznawców na miejsce zdarzenia i decyzję podejmuje likwidator. Dzięki temu w przypadku większych szkód i bardziej skomplikowanych klienci WARTY krócej czekają na przybycie rzeczoznawcy.

- Szacujemy, że około 40-45 proc. szkód zgłoszonych z ubezpieczeń mienia osób indywidualnych uda nam się zlikwidować w trybie uproszczonym, czyli bez udziału rzeczoznawcy, np. tylko na podstawie rozmowy telefonicznej i po ewentualnym dosłaniu zdjęć – mówi Anna Słowik-Nocoń z Centrum Likwidacji Szkód Mieszkaniowych WARTY.

W podobnym trybie mogą być likwidowane też inne szkody, jednak ze względu na ich specyfikę odsetek szkód likwidowanych w trybie uproszczonym będzie niższy. WARTA spodziewa się, że ubezpieczeniach komunikacyjnych będzie to około 10 proc. szkód, a w ubezpieczeniach przedsiębiorstw około 20 proc.

Zgłoszenia z AC przez smartfona

Posiadacze AC komunikacyjnego mogą skorzystać z jeszcze jednego sposobu zgłoszenia szkody - przy pomocy specjalnej aplikacji na smartfony (http://www.warta.pl/wartamobile). Podanie podstawowych informacji dotyczących szkody i jednoczesne dosłanie zdjęć samochodu zrobionych smartfonem pozwala przyspieszyć likwidację szkody i w wielu wypadkach odstąpić od oględzin pojazdu przez rzeczoznawcę. To rozwiązanie przydatne jest szczególnie teraz, gdy wiele aut zostało uszkodzonych przez grad czy łamiące się drzewa.