10.05.2013 400 tys. polis w Proama

Początek maja przyniósł Proama sprzedaż 400-tysięcznej polisy. Co równie ważne, większość klientów w portfelu ubezpieczyciela posiada maksymalna – 70-procentowa – zniżkę bonus-malus.

- Tak szybki przyrost liczby polis to potwierdzenie słuszności przyjętej strategii – multikanałowego modelu sprzedaży i znacznego udziału w niej kanału agenckiego. Natomiast wdrożenie 70% zniżki bonus-malus dla bezpiecznych i bezszkodowych kierowców pozwoliło na przyciągnięcie właśnie tej grupy do grona naszych Klientów. Obecnie ponad 90% sprzedanych polis to te z najwyższą zniżką na rynku – mówi Łukasz Jadachowski, Dyrektor Marketingu w Proama.

Jak dotychczas Proama jest najszybciej rozwijającą się firmą ubezpieczeniową, w porównaniu do nowych podmiotów wchodzących na polski rynek w ostatnich dziesięciu latach. Podstawowe wyróżniki oferty Proama to 70% bonus-malus dla bezpiecznych kierowców oraz Osobisty Doradca dla - osób kupujących przez Internet i telefon. Wdrażając te elementy Proama jest pionierem na polskim rynku ubezpieczeniowym. Jest również pierwszą firmą ubezpieczeniową, która w swojej strategii marketingowej zwróciła się bezpośrednio do agentów z zaproszeniem do współpracy, eksponując ich w swojej komunikacji marketingowej.