04.10.2011 W WARCIE już co czwarta szkoda likwidowana jest przez telefon

Od stycznia do sierpnia 2011 r. 24% szkód zgłoszonych w TUiR WARTA zostało zlikwidowanych na podstawie rozmowy telefonicznej. Tą drogą Towarzystwo zlikwidowało ponad 70% szkód z ubezpieczeń osobowych, co drugą szkodę mieszkaniową i co trzecią korporacyjną. Dynamicznie rośnie też liczba szkód komunikacyjnych likwidowanych telefonicznie - z 5% w styczniu - do 16% w sierpniu br.

Klienci WARTY coraz częściej korzystają z uproszczonych ścieżek likwidacji szkód. Telefoniczna likwidacja szkody jest najszybszą i najwygodniejszą formą uzyskania odszkodowania. Przez telefon można zlikwidować w WARCIE nieskomplikowane szkody komunikacyjne, osobowe (NNW i turystyczne), mieszkaniowe i korporacyjne.

Decyzja o wypłacie odszkodowania może być podjęta już podczas pierwszej rozmowy z poszkodowanym klientem. Jest to możliwe dzięki temu, że większość operatorów Centrum Alarmowego WARTY to wykwalifikowani likwidatorzy szkód. Osoby te nie tylko przyjmują zgłoszenie o szkodzie, ale mają również uprawnienia do pełnej likwidacji, w tym do wyceny szkody oraz podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania.

Dodatkowo, dzięki temu, że rozmowy w centrum alarmowym są nagrywane, telefoniczna deklaracja klienta zastępuje część dokumentacji wcześniej przyjmowanej tylko w formie pisemnej, co znacznie wydłużało proces likwidacyjny. Stąd też przy niewielkich szkodach, które stanowią znaczny procent przypadków, istnieje możliwość uzgodnienia z klientem kwoty i podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania praktycznie od ręki. Oczywiście klient nie musi podejmować decyzji od razu - jeśli poprosi o czas do namysłu, likwidator zadzwoni w uzgodnionym terminie.

Wysokość odszkodowania w ścieżce telefonicznej szacowana jest w oparciu o profesjonalne, stosowane przez rzeczoznawców narzędzia do wyceny – m.in. programy: Carwert firmy Eurotax, Norma Pro i Zico.

Szybkość likwidowanej szkody jest jednym z elementów, który w największym stopniu wpływa na satysfakcję klientów. Ograniczanie liczby szkód z udziałem rzeczoznawcy na korzyść likwidacji przez telefon oraz za pośrednictwem warsztatów współpracujących z WARTĄ znacznie poprawiło wskaźnik średniego czasu likwidacji szkód – co trzecie odszkodowanie wypłacane jest w WARCIE w ciągu siedmiu dni od zgłoszenia szkody – powiedział Rafał Stankiewicz wiceprezes zarządu WARTY odpowiedzialny za likwidację szkód.

WARTA na bieżąco monitoruje profesjonalizm i jakość obsługi Centrum Alarmowego oraz satysfakcję klientów z likwidacji szkody. Zarówno badania wewnętrzne, jak i te przeprowadzane przez zewnętrzne firmy badawcze potwierdzają wysoką jakość procesu likwidacji szkód w WARCIE. Ostatnie badania wykazały, że 94% klientów, którzy mieli likwidowaną szkodę AC lub mieszkaniową w WARCIE deklaruje chęć kontynuowania ubezpieczania się w TUiR WARTA.

źródło: Warta